Sherbime

  POLIKLINIKA DENTARE “PERLADENT”
   
1 KONSULTË DENTARE 1000 lek
   
  TERAPI DENTARE (3 vjet garanci)  
   
2 Mbushje me kompozit gradë e dytë 4000 lek
3 Mbushje me kompozit gradë e tretë me një kanal 5000 lek
4 Mbushje me kompozit grade e tretë me shumë kanale 7000 lek
5 Mbushje me kompozit gradë e katërt 9000 lek
6 Pastrim total i gurezave 3000 lek
7 Mbushje gradë e dytë e dhëmbit të qumshtit 2000 lek
8 Mbushje gradë e tretë e dhëmbit te qumshtit 3000 lek
   
  PROTETIKË FIKSE (5 vjet garanci)  
   
9 Dhëmb metal-porcelan 12000 lek
10 Dhëmb zirkon-porcelan 27000 lek (200 euro)
11 Dhëmb paladium 40000 lek
12 Fasetë emax 40000 lek (300 euro)
   
  PROTETIKE E LËVIZSHME  
   
13 Protezë e thjeshtë për një nofull 30000 lek
14 Protezë totale e thjeshtë 50000 lek
15 Protezë bredent ose elastike për një nofull 42000 lek (300 euro)
16 Protezë totale elastike 70000 lek (500 euro)
   
  KIRURGJI DENTARE  
   
17 Ekstraksion dhëmbi 1000 lek
18 Ekstraksion dhëmballe pjekurie sipër 2000 lek
19 Ekstraksion dhëmballe pjekurie poshtë 5000 lek
   
  IMPLANTOLOGJI  
   
20 Implant 70000 lek (500 euro)
21 Dhëmb metal-porcelan mbi implant 100 euro
22 Dhëmb zirkon mbi implant 200 euro
   
  ORTODONCI  
   
23 Aparat i lëvizshëm /funksional 50000 lek
24 Aparat fiks me braketa metalike 100000 lek
25 Aparat fiks me braketa qeramike 140000 lek (1000 euro)
26 Aparat Damon 200000 lek (1500 euro)
27 Aparat me Maskerina Transparente “Aligner” 200000 lek (1600 euro)
28 Aktivizim mujor i aparatit 3000 lek
   
  ZBARDHIME & TRAJTIME ESTETIKE  
     
29 Zbardhim profesional 15000 lek
30 Zbardhim me lazer 35000 lek (250 euro)
31 Dekontaminim i gingivave me lazer 5000 lek
32 Fasetë kompoziti 5000 lek
33 Piercing me gurë Swarovski 2000 lek
     
  CEMENTIME  
     
34 Cementim dhëmbi 1000 lek
35 Cementim ure 2000 lek
     
  PROFILAKSI  
     
36 Silanim 1500 lek
37 Fluorizim 1500 lek
38 Bite 5000 lek