Tek kush mund të përdoret Laminate Veneer?

- Në pacientët me thyerje në dhëmbët e përparmë.

slide1

- Në largimin e ndryshimeve në gjatësi, ngjyrë midis dhëmbëve..

slide1

- Në dëmtimin e kufijve të sipërm të dhëmbëve.

slide1

- Në mbushjet e mëdha dhe në dhëmbët me ngjyrë të errët.

- Në ata që nuk janë të kënaqur me ngjyrën e dhëmbëve(në ngjyrosjen nga tetraciklina).

slide1

- Në dhëmbët e shtrembëruar, nëse pacienti nuk do mjekim ortodontik.

slide1

- Në dhëmbët e ndarë nga njëri tjetri.

slide1

- Në ata që nuk janë të kënaqur nga forma e dhëmbëve (gjatësi, madhësi).

slide1

- Tek ata që duken mishrat e dhëmbëve shumë kur qeshin.

slide1

- Në fitimin e një buzëqeshjeje (linjë buzëqeshje në formë U-je) dhe në fitimin me anë të saj të një bukurie energjitike dhe natyrale.

slide1