A kemi nje terheqje te mishrave te dhembeve?

Nga studimet qe jane bere zirkoniumi nuk perben problem per gingivat,perkundrazi eshte mjaft I shendetshem per to,por duhet te theksojme faktin qe zirkoniumi nuk ndalon terheqjen fiziologjike te mishrave te dhembeve qe vjen si pasoje e kalimt te moshes.