Avantazhet e pacienteve qe perdorin zirconium :

Porcelani qe perdoret ne punimet me zirconium ka ulur ndjeshem mundesine e grumbullimit te mikroorganizmave dhe te tepricave ushqimore mbi siperfaqen e dhembeve,rrjedhimisht kemi nje higjene me te mire te gojes. Gjithashtu duke qene se nuk percon te nxehtin dhe te ftohtin,pacienti nuk ka ndjeshmeri nga keto elemente gjate te ushqyerit.

Zirconiumi eshte materiali me modern qe perdoret sot ne fushen dentare pasi permban elementet kryesor dhe te domosdoshem per nje punim perfekt Dentar.

Nga studimet qe jane bere zirkoniumi nuk perben problem per gingivat,perkundrazi eshte mjaft I shendetshem per to,por duhet te theksojme faktin qe zirkoniumi nuk ndalon terheqjen fiziologjike te mishrave te dhembeve qe vjen si pasoje e kalimt te moshes.