Sa zgjat zbardhimi i perftuar,a mund ti besojme ketij procesi?

Zgjat 2-3 vjet,kjo kohezgjatje varet edhe nga vete pacienti.Nga studime qe jane bere gjate viteve nuk na rezulton ndonje problem me

Light Augments Tooth Whitening With Peroxid