Zbardhimi ne zyre.

Gjatë predorimit:

Mishrat e dhëmbëve mbrohen me një barriere te vecante mbrojtëse

Xheli zbardhues vendoset tek dhembet,dhe ju nderkohe ashtu i mbështëtur mund të degjoni dvd , cd nderkohe që aktivizohet
burimi i dritës.

Drita LED e dhenë në tre perioda 15 minuteshe përfundon brenda një ore.