Gjerat qe duhen te kihen kujdes ne bleaching.

1. Të mbrohen mishrat e dhëmbëve me kujdes

2. Duhet të kontrollohen saktë përqëndrimi i ilaçit të përdorur( xhelet e bleaching përmbajnë peroksid karboni në përqindje të ndryshme ) dhe periudha e përdorimit.

Disa pacientë ankohen për ndjeshmeri tek dhëmbët gjatë apo pas kryerjes se zbardhimit. Kjo ndjeshmeri humbet për 1-3 ditë. E rendesishme është që veprimet të kryhen në mënyren e duhur.