Ne cfare rastesh klinike mund ta perdorim zirkoniumin?

NE RESTAURIMIN E NJE DHEMBI TEK ME ANEN E NJE KELLEFI

·        NE VENDOSJEN E URAVE ME 4-7 ELEMENTE

·        NE KELLEFAT OSE URAT QE VENDOSEN MBI IMPLANTE