Ruajtja e dhembeve nga prishja tek shtatzanat.

Për shkak të ndryshimit hormonal misherat e dhëmbëve dhe dhëmbët bëhen më delikat prandaj në ketë përiudhë duhet treguar me tepër kujdes. Kur ngadalesohet rrjedhshmeria e peshtymes zvogelohet dhe larja e mishrave të dhëmbëve. Veçanërisht në muajt e pare të shtatzanise të vjellat e bejnë peshtymen me acidike kështu që tëndenca për prishje të dhëmbëve dhe shperlarja me uje e dhëmbëve rritet ndjeshem. Larja e shpeshtë e dhëmbëve dhe shperlarja me uje të bolshem të gojes mjafton për të ulur ndikimin e ketyre mbetjeve negative tek peshtyma.