Çfare duhet te bejme ne rast infeksioni ose pishjes se dhembit gjae shtatzanise?

Vizitat në lidhje me ketë çeshtje bëhen lehtësisht gjatë 3 dhe 6 muajsh. Nëse shfaqet ndonjë problem gjatë përiudhes 1-3 mujore dhe është e pamundur të pritet dhe disa muaj të tjere mund të nderhyhet. Ose përndryshe me aplikime të përkoheshme pritet deri në periudhen e dytë. Nëse gjatë 6-9 mujorit të shtatzanisë nuk ka dhimbje të forta,me zgjidhje të perkohshme bëhet e mundur shtyrja e nderhyrjes në përfundim të shtatzanise.

Me e drejtë ëshë që shtatëzana në çdo përiudhe të shtatzanise të shkojë dhe të konsultohet me specialistin dhe sipas vështiresisë së rastit të merret vendimi. Nëse gjendja shendetsore dhe shpirtërore e shtatzanës është e mire atëhere ajo kurdohere mund të heqe dhëmb, mund të vizitohet dhe të beje mbushje. Sepse net e kundert stresi që mund të vije nga dhimbja mund të jetë e rrezikshme për beben.