Çfare problemesh dhe ndryshimesh ndodhin në strukturen e dhembit dhe te gojes gjate shtatzanise.

Gratë janë të ndjeshme ndaj sëmundjeve të mishrave të dhëmbëve për arsye të lëvizjes së menjëhershme të nivelit te estrogjenit dhe të progesteronit. Nëse nuk bëhet pastrimi i mire i dhëmbëve nga mbetjet ushqimore mund të formohet gingivitis(infeksion i mishrave të dhëmbëve).Mishrat e dhëmbëve i keni të fryer dhe të skuqur ,me gjakosje.Që të mos ndodh kjo duhet një larje e kujdesshme dhe një përdorim i mundshëm i fillit dentar.Gjatë shtatzanise mund të formohen tumore të mishit të dhëmbëve. Keto nuk janë të dëmshme,dhe në një kohe të shkurtër pas shtatzanise zhduken.Të vjellat e shpeshta gjatë shtatzanise çojnë në acidizim të mishrave të dhëmbëve dhe mund të bëhet shkak për prishje.Nga ky problem mund të shpëtohet me një larje të mire dhe me një kujdes të dhëmbëve.Por jo larja e dhëmbëve menjëhere pas të vjellave ku acidi është në maksimum.Me e mire është që pas vjelljes të shpërlajme gojen me H 2O dhe të presim 20-30 minuta dhe pastaj ti lajme me furçe. Nëse nëna shtatzanë shqëtesohet nga larja e shpeshtë e dhëmbëve me furçe dhe ndien shqetësime në stomak, larja e gojes vetëm me uje madje luan rol të rendesishem në largimin e acidit nga goja. Mes njërezve ka një bindje që bebja merr kalciumin e dhëmbëve të se emes. Por nëse nëna me anë të ushqimit merr kalcium të mjaftueshem nuk ka asnjë prolem. Nëse e ka të pamjaftueshme atëhere fillimisht do ti plotësohet nevoja e bebes. Kalciumi që nevojitet nuk sigurohet nga dhëmbët por nga kockat e gruas shtatzanë. Nëse gjatë shtatzanise dhëmbët u prishen me shpejtësi nuk duhet të fajsoni femijet sepse kjo nuk ndodh si rezultat i marrjes se kalciumit por si rezultat i mos kujdesjes për gojen. Vetëm lani dhëmbët pak me kujdes dhe vizitoni dentistin.