LLOJET E FURCAVE DHE FILLEVE DENTAR

Furce speciale per pastrimin e protezave totale dhe parciale.
Furce speciale per pastrimin e urave te porcelanit.
Furce speciale per ato qe kane aparat ortodontik.
Fill Dentar special per te pastruar hapesirat nen urat e porcelanit.
Furca speciale per pastrimin e gjuhes.
Pastrues gjuhe.