Cilat jane disavantazhet e Laminate Venee

• Është më e kushtueshme se metodat alternative të mjekimit

• Është teknikë delikate. Kërkon një punë klinike dhe laboratori të mirë. Stomatologu dhe laboranti duhet të kenë dije teknike dhe aftësi artistike të mjaftueshme në këtë mjekim.