Urat me zirkonium pa mbeshtetje metalike

Në këtë sistem si strukturë e poshtme në vend të metalit përdoret një përzierje bardhë e quajtur zirkonium. Zirkoniumi është i vetmi material, prodhim i  teknologjisë së fundit që mund të ofrojë së bashku edhe eststikën edhe rezistencën.

Avantazhi më i madh i sistonit është dhënia e një pamje estetike dhe njëkohësisht shumë të qëndrueshme.